Fișa observației

30.06.2018, 09:00

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Bogdan Ciortan

05.07.2022, 12:18

Bogdan Ciortan

Laslea (SB)

Harta