Fișa observației

20.04.2022, 21:55

Broasca râioasă verde
(Bufotes viridis)

1

Dani Dragan

23.04.2022, 00:25

Dani Dragan

Plopsoru (GJ)

Harta