Cautare avansata specii +

381 specii

Cioară de semănătură

Cioară de semănăturăCorvus frugilegus

887 0
Cioară grivă

Cioară grivăCorvus corone cornix

1018 0
Ciocănitoare cu spate alb

Ciocănitoare cu spate albDendrocopos leucotos

551 0
Ciocănitoare de grădină

Ciocănitoare de grădinăDendrocopos syriacus

790 0
Ciocănitoare de munte

Ciocănitoare de muntePicoides tridactylus

595 0
Ciocănitoare de stejar

Ciocănitoare de stejarDendrocopos medius

584 0
Ciocănitoare neagră

Ciocănitoare neagrăDryocopus martius

524 0
Ciocănitoare pestriţă mare

Ciocănitoare pestriţă mareDendrocopos major

507 0
Ciocănitoare pestriţă mică

Ciocănitoare pestriţă micăDendrocopos minor

418 0
Ciocârlan

CiocârlanGalerida cristata

684 0

Ciocârlie cu aripi albeMelanocorypha leucoptera

234 0
Ciocârlie de bărăgan

Ciocârlie de bărăganMelanocorypha calandra

580 0
Ciocârlie de câmp

Ciocârlie de câmpAlauda arvensis

958 0
Ciocârlie de pădure

Ciocârlie de pădureLullula arborea

933 0

Ciocârlie de stolCalandrella brachydactyla

209 0

Ciocârlie micăCalandrella rufescens

187 0
Ciocârlie urecheată

Ciocârlie urecheatăEremophila alpestris

299 0
Ciocîntors

CiocîntorsRecurvirostra avosetta

284 0

Ciovlică negrieGlareola nordmanni

138 0
Ciovlică ruginie

Ciovlică ruginieGlareola pratincola

288 0
Ciuf de câmp

Ciuf de câmpAsio flammeus

377 1
Ciuf de pădure

Ciuf de pădureAsio otus

354 0
Ciuhurez

CiuhurezSurnia ulula

325 0
Ciuş

CiuşOtus scops

444 0
Ciuvică

CiuvicăGlaucidium passerinum

571 0
Cocor

CocorGrus grus

553 0

Cocor micGrus virgo

153 0
Cocoşar

CocoşarTurdus pilaris

432 0
Cocoş de mesteacăn

Cocoş de mesteacănLyrurus tetrix

391 0
Cocoş de munte

Cocoş de munteTetrao urogallus

1057 0
Codalb

CodalbHaliaeetus albicilla

595 3
Codobatură albă

Codobatură albăMotacilla alba

825 0

Codobatură cu cap galbenMotacilla citreola

149 0
Codobatură de munte

Codobatură de munteMotacilla cinerea

414 0
Codobatură galbenă

Codobatură galbenăMotacilla flava

572 0
Codroş de munte

Codroş de muntePhoenicurus ochruros

559 0
Codroş de pădure

Codroş de pădurePhoenicurus phoenicurus

484 0

Cojoaică cu degete scurteCerthia brachydactyla

155 0

Cojoaică de pădureCerthia familiaris

229 0
Corb

CorbCorvus corax

724 0

Această secțiune este în lucru și va fi actualizată periodic; pentru informații suplimentare sau actualizări la specii incomplete, vă rugăm vizitați periodic pagina.