Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (72 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Uliu păsărar, Accipiter nisus 2 3 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
2 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
3 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 1 1 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
4 Raţă mică, Anas crecca 2 60 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 2 383 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
6 Gârliţă mare, Anser albifrons 1 70 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
7 Fâsă de munte, Anthus spinoletta 1 24 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
8 Egretă mare, Ardea alba 1 8 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
9 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 2 45 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
10 Ciuf de pădure, Asio otus 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
11 Cucuvea, Athene noctua 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
12 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 2 6 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
13 Raţă moţată, Aythya fuligula 1 1 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
14 Raţă roşie, Aythya nyroca 2 13 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
15 Şorecar comun, Buteo buteo 2 22 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
16 Şorecar mare, Buteo rufinus 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
17 Bătăuş, Calidris pugnax 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
18 Sticlete, Carduelis carduelis 2 135 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
19 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
20 Florinte, Chloris chloris 1 6 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
21 Erete de stuf, Circus aeruginosus 1 15 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
22 Erete vânăt, Circus cyaneus 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
23 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
24 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1 20 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
25 Cioară grivă, Corvus corone cornix 1 3 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
26 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2 85 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
27 Stăncuţă, Corvus monedula 2 39 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
28 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 2 19 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
29 Lebădă de vară, Cygnus olor 2 92 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
30 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
31 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
32 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
33 Egretă mică, Egretta garzetta 1 2 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
34 Presură galbenă, Emberiza citrinella 1 9 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
35 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1 7 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
36 Şoim călător, Falco peregrinus 1 1 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
37 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 2 3 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
38 Cinteză, Fringilla coelebs 2 84 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
39 Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla 2 35 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
40 Lişiţă, Fulica atra 2 1352 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
41 Becaţină comună, Gallinago gallinago 1 4 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
42 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1 1 1 1 18.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
43 Gaiţă, Garrulus glandarius 1 8 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
44 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
45 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans / Larus michahellis 2 910 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
46 Pescăruş sur, Larus canus 1 50 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
47 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 2 911 1 2 12.01.2020 18.01.2020 Observatii Distributie
48 Ciocănitoare de stejar, Leiopicus medius 1 1 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
49 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1 14 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
50 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1 20 1 1 12.01.2020 12.01.2020 Observatii Distributie
sau...