Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (55 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Uliu porumbar, Accipiter gentilis 1 1 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
2 Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus 1 4 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
3 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 7 7 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
4 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
5 Raţă mare, Anas platyrhynchos 1 1 1 1 20.04.2007 20.04.2007 Observatii Distributie
6 Fâsă de câmp, Anthus campestris 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
7 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
8 Şorecar comun, Buteo buteo 2 2 1 1 10.06.2006 20.04.2007 Observatii Distributie
9 Sticlete, Carduelis carduelis 6 24 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
10 Florinte, Chloris chloris 3 5 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
11 Barză albă, Ciconia ciconia 2 2 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
12 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 1 13 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
13 Corb, Corvus corax 1 1 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
14 Cioară grivă, Corvus corone cornix 3 10 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
15 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 2 6 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
16 Lăstun de casă, Delichon urbicum 2 7 1 1 20.04.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
17 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 2 2 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
18 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 2 2 1 1 20.04.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
19 Presura sură, Emberiza calandra 6 7 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
20 Presură galbenă, Emberiza citrinella 2 2 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
21 Măcăleandru, Erithacus rubecula 3 3 1 1 10.06.2006 20.04.2007 Observatii Distributie
22 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 2 2 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
23 Muscar mic, Ficedula parva 1 1 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
24 Cinteză, Fringilla coelebs 2 2 1 1 20.04.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
25 Ciocârlan, Galerida cristata 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
26 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
27 Rândunică, Hirundo rustica 3 10 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
28 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 6 6 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
29 Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
30 Cânepar, Linaria cannabina 3 19 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
31 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5 5 1 1 10.06.2006 20.04.2007 Observatii Distributie
32 Prigorie, Merops apiaster 2 11 1 1 20.04.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
33 Codobatură albă, Motacilla alba 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
34 Codobatură galbenă, Motacilla flava 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
35 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 2 2 1 1 10.06.2006 20.04.2007 Observatii Distributie
36 Grangur, Oriolus oriolus 2 2 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
37 Piţigoi mare, Parus major 11 29 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
38 Vrabie de câmp, Passer montanus 23 140 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
39 Fazan, Phasianus colchicus 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
40 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 4 5 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
41 Coţofană, Pica pica 13 17 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
42 Ghionoaie sură, Picus canus 1 1 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
43 Ghionoaie verde, Picus viridis 1 1 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
44 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 3 3 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
45 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 2 2 1 1 20.04.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
46 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 1 2 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
47 Turturică, Streptopelia turtur 1 1 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
48 Graur, Sturnus vulgaris 2 17 1 1 08.06.2007 08.06.2007 Observatii Distributie
49 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 3 3 1 1 10.06.2006 08.06.2007 Observatii Distributie
50 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 2 3 1 1 10.06.2006 10.06.2006 Observatii Distributie
sau...