Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (61 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 4 4 1 1 31.05.2015 09.06.2019 Observatii Distributie
2 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 157 1122 1 1 24.05.2010 09.06.2019 Observatii Distributie
3 Raţă mare, Anas platyrhynchos 2 3 1 1 24.05.2010 13.06.2015 Observatii Distributie
4 Ciuf de pădure, Asio otus 1 1 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
5 Cucuvea, Athene noctua 1 1 1 1 17.05.2014 17.05.2014 Observatii Distributie
6 Şorecar comun, Buteo buteo 23 25 1 1 24.05.2010 09.06.2019 Observatii Distributie
7 Sticlete, Carduelis carduelis 2 5 1 1 24.05.2010 13.06.2015 Observatii Distributie
8 Florinte, Chloris chloris 1 2 1 1 11.06.2017 11.06.2017 Observatii Distributie
9 Barză albă, Ciconia ciconia 3 3 1 1 11.05.2013 02.05.2014 Observatii Distributie
10 Erete de stuf, Circus aeruginosus 2 2 1 1 07.05.2017 14.06.2018 Observatii Distributie
11 Erete sur, Circus pygargus 1 1 1 1 26.04.2015 26.04.2015 Observatii Distributie
12 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 5 5 1 1 24.05.2010 11.06.2017 Observatii Distributie
13 Porumbel gulerat, Columba palumbus 11 38 1 1 12.05.2015 14.06.2018 Observatii Distributie
14 Corb, Corvus corax 16 24 1 1 24.05.2010 09.06.2019 Observatii Distributie
15 Cioară grivă, Corvus corone cornix 3 6 1 1 12.05.2015 11.06.2017 Observatii Distributie
16 Stăncuţă, Corvus monedula 10 48 1 1 02.05.2014 09.06.2019 Observatii Distributie
17 Prepeliţă, Coturnix coturnix 23 23 1 1 11.05.2013 09.06.2019 Observatii Distributie
18 Cristel de câmp, Crex crex 4 4 1 1 12.05.2015 12.06.2016 Observatii Distributie
19 Cuc, Cuculus canorus 13 23 1 1 02.05.2014 09.06.2019 Observatii Distributie
20 Lăstun de casă, Delichon urbicum 1 2 1 1 15.05.2016 15.05.2016 Observatii Distributie
21 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 1 1 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
22 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 1 1 1 1 12.05.2015 12.05.2015 Observatii Distributie
23 Presură galbenă, Emberiza citrinella 22 28 1 1 24.05.2010 09.06.2019 Observatii Distributie
24 Măcăleandru, Erithacus rubecula 3 3 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
25 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 1 1 1 1 07.05.2017 07.05.2017 Observatii Distributie
26 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 11 14 1 1 24.05.2010 14.06.2018 Observatii Distributie
27 Cinteză, Fringilla coelebs 7 15 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
28 Becaţină comună, Gallinago gallinago 1 1 1 1 12.05.2015 12.05.2015 Observatii Distributie
29 Gaiţă, Garrulus glandarius 1 1 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
30 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 2 2 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
31 Rândunică, Hirundo rustica 4 8 1 1 02.05.2014 14.06.2018 Observatii Distributie
32 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 5 6 1 1 24.05.2010 09.06.2019 Observatii Distributie
33 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 1 1 1 1 12.05.2015 12.05.2015 Observatii Distributie
34 Cânepar, Linaria cannabina 1 7 1 1 24.05.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
35 Forfecuţă, Loxia curvirostra 1 6 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
36 Prigorie, Merops apiaster 1 1 1 1 17.05.2014 17.05.2014 Observatii Distributie
37 Codobatură albă, Motacilla alba 10 14 1 1 24.05.2010 14.06.2018 Observatii Distributie
38 Codobatură galbenă, Motacilla flava 21 25 1 1 02.05.2014 09.06.2019 Observatii Distributie
39 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 26.04.2015 26.04.2015 Observatii Distributie
40 Piţigoi mare, Parus major 1 1 1 1 12.05.2015 12.05.2015 Observatii Distributie
41 Vrabie de casă, Passer domesticus 1 2 1 1 13.06.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
42 Potârniche, Perdix perdix 1 2 1 1 14.06.2018 14.06.2018 Observatii Distributie
43 Piţigoi de brădet, Periparus ater 4 5 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
44 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 2 2 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
45 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 4 5 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
46 Coţofană, Pica pica 22 47 1 1 24.05.2010 14.06.2018 Observatii Distributie
47 Ghionoaie sură, Picus canus 1 1 1 1 02.05.2014 02.05.2014 Observatii Distributie
48 Ghionoaie verde, Picus viridis 1 1 1 1 12.05.2015 12.05.2015 Observatii Distributie
49 Piţigoi sur, Poecile palustris 3 3 1 1 12.05.2015 13.06.2015 Observatii Distributie
50 Mărăcinar mare, Saxicola rubetra 35 44 1 1 24.05.2010 14.06.2018 Observatii Distributie
sau...