Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (50 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 2 5 1 1 24.05.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
2 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 2 2 1 1 03.05.2010 26.05.2010 Observatii Distributie
3 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 114 418 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
4 Gâscă de vară, Anser anser 1 2 1 1 29.04.2010 29.04.2010 Observatii Distributie
5 Fâsă de câmp, Anthus campestris 7 7 1 1 28.04.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
6 Stârc galben, Ardeola ralloides 2 7 1 1 29.04.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
7 Raţă roşie, Aythya nyroca 1 3 1 1 29.04.2010 29.04.2010 Observatii Distributie
8 Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla 9 17 1 1 24.05.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
9 Bătăuş, Calidris pugnax 1 9 1 1 28.04.2010 28.04.2010 Observatii Distributie
10 Sticlete, Carduelis carduelis 1 2 1 1 29.04.2010 29.04.2010 Observatii Distributie
11 Erete de stuf, Circus aeruginosus 3 4 1 1 29.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
12 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 1 2 1 1 05.05.2010 05.05.2010 Observatii Distributie
13 Cioară grivă, Corvus corone cornix 4 8 1 1 30.04.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
14 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 19 52 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
15 Stăncuţă, Corvus monedula 4 7 1 1 03.05.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
16 Prepeliţă, Coturnix coturnix 39 56 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
17 Cristel de câmp, Crex crex 2 4 1 1 26.05.2010 26.05.2010 Observatii Distributie
18 Cuc, Cuculus canorus 33 42 1 1 29.04.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
19 Lăstun de casă, Delichon urbicum 3 4 1 1 28.04.2010 26.05.2010 Observatii Distributie
20 Presura sură, Emberiza calandra 53 83 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
21 Presură galbenă, Emberiza citrinella 2 2 1 1 29.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
22 Presură de grădină, Emberiza hortulana 18 28 1 1 29.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
23 Presură cu cap negru, Emberiza melanocephala 6 7 1 1 24.05.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
24 Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo 1 2 1 1 24.05.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
25 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 1 1 1 1 30.05.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
26 Vânturel de seară, Falco vespertinus 1 2 1 1 05.05.2010 05.05.2010 Observatii Distributie
27 Ciocârlan, Galerida cristata 1 1 1 1 28.04.2010 28.04.2010 Observatii Distributie
28 Rândunică, Hirundo rustica 16 21 1 1 27.04.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
29 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 4 5 1 1 25.05.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
30 Sfrâncioc cu frunte neagră, Lanius minor 2 2 1 1 24.05.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
31 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 9 10 1 1 29.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
32 Ciocârlie de bărăgan, Melanocorypha calandra 28 65 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
33 Prigorie, Merops apiaster 25 94 1 1 30.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
34 Codobatură galbenă, Motacilla flava 21 38 1 1 27.04.2010 30.05.2010 Observatii Distributie
35 Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina 8 19 1 1 28.04.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
36 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 1 2 1 1 24.05.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
37 Grangur, Oriolus oriolus 12 15 1 1 29.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
38 Vrabie de casă, Passer domesticus 1 50 1 1 25.05.2010 25.05.2010 Observatii Distributie
39 Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis 1 5 1 1 25.05.2010 25.05.2010 Observatii Distributie
40 Vrabie de câmp, Passer montanus 3 27 1 1 05.05.2010 25.05.2010 Observatii Distributie
41 Fazan, Phasianus colchicus 22 27 1 1 29.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
42 Coţofană, Pica pica 9 11 1 1 29.04.2010 26.05.2010 Observatii Distributie
43 Turturică, Streptopelia turtur 11 17 1 1 05.05.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
44 Graur, Sturnus vulgaris 9 171 1 1 28.04.2010 29.05.2010 Observatii Distributie
45 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 2 3 1 1 05.05.2010 25.05.2010 Observatii Distributie
46 Silvie de câmp, Sylvia communis 6 7 1 1 29.04.2010 26.05.2010 Observatii Distributie
47 Călifar roşu, Tadorna ferruginea 7 27 1 1 29.04.2010 24.05.2010 Observatii Distributie
48 Mierlă, Turdus merula 2 2 1 1 05.05.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
49 Pupăză, Upupa epops 10 10 1 1 28.04.2010 27.05.2010 Observatii Distributie
50 Nagâţ, Vanellus vanellus 1 15 1 1 29.04.2010 29.04.2010 Observatii Distributie