Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (85 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Uliu păsărar, Accipiter nisus 1 1 1 1 06.05.2017 06.05.2017 Observatii Distributie
2 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 16 20 1 1 01.06.2014 31.05.2017 Observatii Distributie
3 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 82 279 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
4 Raţă mare, Anas platyrhynchos 1 1 1 1 11.06.2016 11.06.2016 Observatii Distributie
5 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 53 77 1 2 02.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
6 Şorecar comun, Buteo buteo 16 19 1 1 01.06.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
7 Sticlete, Carduelis carduelis 18 36 1 1 12.05.2015 31.05.2017 Observatii Distributie
8 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 2 3 1 1 02.05.2014 02.05.2014 Observatii Distributie
9 Florinte, Chloris chloris 44 89 1 1 27.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
10 Barză albă, Ciconia ciconia 7 40 1 1 14.05.2014 10.06.2016 Observatii Distributie
11 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 6 7 1 1 24.04.2015 05.06.2017 Observatii Distributie
12 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1 12.05.2016 12.05.2016 Observatii Distributie
13 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 36 213 1 1 12.05.2015 31.05.2017 Observatii Distributie
14 Porumbel de scorbură, Columba oenas 1 1 1 1 11.06.2014 11.06.2014 Observatii Distributie
15 Porumbel gulerat, Columba palumbus 34 64 1 2 02.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
16 Corb, Corvus corax 20 34 1 1 27.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
17 Cioară grivă, Corvus corone cornix 51 97 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
18 Stăncuţă, Corvus monedula 32 164 1 1 12.05.2015 31.05.2017 Observatii Distributie
19 Prepeliţă, Coturnix coturnix 9 10 1 1 01.06.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
20 Cristel de câmp, Crex crex 12 15 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
21 Cuc, Cuculus canorus 68 79 1 2 02.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
22 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 2 6 1 1 13.05.2016 13.05.2016 Observatii Distributie
23 Lăstun de casă, Delichon urbicum 13 111 1 1 01.06.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
24 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 24 27 1 2 02.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
25 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 1 1 1 1 06.05.2017 06.05.2017 Observatii Distributie
26 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 7 8 1 1 01.06.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
27 Presura sură, Emberiza calandra 6 7 1 1 25.05.2015 10.06.2017 Observatii Distributie
28 Presură galbenă, Emberiza citrinella 73 111 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
29 Măcăleandru, Erithacus rubecula 46 63 1 2 02.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
30 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 23 29 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
31 Muscar negru, Ficedula hypoleuca 2 2 1 1 25.04.2015 21.05.2015 Observatii Distributie
32 Cinteză, Fringilla coelebs 127 316 1 2 02.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
33 Gaiţă, Garrulus glandarius 30 45 1 1 27.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
34 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 1 1 1 1 21.05.2015 21.05.2015 Observatii Distributie
35 Rândunică, Hirundo rustica 35 116 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
36 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 13 18 1 1 01.06.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
37 Sfrâncioc mare, Lanius excubitor 5 8 1 1 27.05.2014 25.05.2015 Observatii Distributie
38 Cânepar, Linaria cannabina 39 79 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
39 Greluşel de zăvoi, Locustella fluviatilis 1 1 1 1 12.05.2016 12.05.2016 Observatii Distributie
40 Piţigoi moţat, Lophophanes cristatus 4 8 1 2 02.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
41 Forfecuţă, Loxia curvirostra 16 42 1 2 02.05.2014 05.06.2017 Observatii Distributie
42 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 26 34 1 1 27.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
43 Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia 1 2 1 1 08.05.2016 08.05.2016 Observatii Distributie
44 Prigorie, Merops apiaster 1 3 1 1 21.05.2015 21.05.2015 Observatii Distributie
45 Codobatură albă, Motacilla alba 47 54 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
46 Codobatură galbenă, Motacilla flava 8 14 1 1 12.05.2015 31.05.2017 Observatii Distributie
47 Muscar sur, Muscicapa striata 3 4 1 1 08.05.2016 07.05.2017 Observatii Distributie
48 Pietrar sur, Oenanthe oenanthe 16 55 1 1 14.05.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
49 Grangur, Oriolus oriolus 1 2 1 1 11.06.2014 11.06.2014 Observatii Distributie
50 Piţigoi mare, Parus major 29 39 1 1 01.06.2014 10.06.2017 Observatii Distributie
sau...