Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (43 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 5 12 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
2 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 4 6 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
3 Şorecar comun, Buteo buteo 13 31 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
4 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 1 1 1 1 14.06.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
5 Barză albă, Ciconia ciconia 2 2 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
6 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 7 18 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
7 Corb, Corvus corax 8 17 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
8 Cioară grivă, Corvus corone cornix 3 5 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
9 Cioară neagră, Corvus corone corone 1 2 1 1 12.05.2007 12.05.2007 Observatii Distributie
10 Cuc, Cuculus canorus 6 8 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
11 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 3 4 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
12 Lăstun de casă, Delichon urbicum 4 14 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
13 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 6 9 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
14 Presură galbenă, Emberiza citrinella 10 23 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
15 Măcăleandru, Erithacus rubecula 9 23 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
16 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 2 2 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
17 Cinteză, Fringilla coelebs 15 52 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
18 Ciocârlan, Galerida cristata 1 1 1 1 12.05.2007 12.05.2007 Observatii Distributie
19 Gaiţă, Garrulus glandarius 7 14 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
20 Rândunică, Hirundo rustica 5 10 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
21 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 6 11 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
22 Cânepar, Linaria cannabina 1 5 1 1 12.05.2007 12.05.2007 Observatii Distributie
23 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 1 1 1 1 14.06.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
24 Codobatură albă, Motacilla alba 2 2 1 1 12.05.2007 12.05.2007 Observatii Distributie
25 Muscar sur, Muscicapa striata 2 3 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
26 Grangur, Oriolus oriolus 4 6 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
27 Piţigoi mare, Parus major 10 30 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
28 Vrabie de casă, Passer domesticus 2 16 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
29 Vrabie de câmp, Passer montanus 2 12 1 1 14.06.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
30 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 2 3 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
31 Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 12.05.2007 12.05.2007 Observatii Distributie
32 Pitulice mică, Phylloscopus collybita 9 35 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
33 Coţofană, Pica pica 11 35 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
34 Ghionoaie verde, Picus viridis 2 2 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
35 Mărăcinar negru, Saxicola torquatus 6 15 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
36 Ţiclean, Sitta europaea 7 18 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
37 Graur, Sturnus vulgaris 4 16 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
38 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 6 7 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
39 Silvie de câmp, Sylvia communis 8 14 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
40 Silvie mică, Sylvia curruca 7 10 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
41 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 4 5 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
42 Mierlă, Turdus merula 10 21 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie
43 Sturz cântător, Turdus philomelos 7 11 1 1 12.05.2007 14.06.2007 Observatii Distributie