Ornitodata

Pentru a avea acces la toate observațiile, vă rugăm să vă înregistrați. Pentru a selecta observațiile folosind diferite criterii, vă rugăm să folosiți opțiunea Căutare avansată.

Căutare (171 rezultate)
1 filtru informațional

Vezi lista de observatii
# Specie / Taxonomic Nr. obs. Nr. ex Utilizatori Județe Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Uliu cu picioare scurte, Accipiter brevipes 1 1 1 1 24.05.2015 24.05.2015 Observatii Distributie
2 Uliu porumbar, Accipiter gentilis 1 1 1 1 19.07.2012 19.07.2012 Observatii Distributie
3 Uliu păsărar, Accipiter nisus 10 10 1 4 10.02.2011 11.06.2014 Observatii Distributie
4 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 61 174 1 2 28.04.2014 25.05.2015 Observatii Distributie
5 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 33 81 1 1 20.04.2014 13.07.2014 Observatii Distributie
6 Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus 24 48 1 2 28.04.2014 14.07.2014 Observatii Distributie
7 Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus 43 100 1 2 27.04.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
8 Fluierar de munte, Actitis hypoleucos 47 88 1 3 27.04.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
9 Piţigoi codat, Aegithalos caudatus 4 9 1 2 25.02.2011 28.04.2014 Observatii Distributie
10 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 129 490 1 5 18.04.2013 25.05.2015 Observatii Distributie
11 Pescăraş albastru, Alcedo atthis 85 98 1 3 20.04.2014 25.05.2015 Observatii Distributie
12 Raţă suliţar, Anas acuta 4 92 1 2 12.02.2011 19.10.2012 Observatii Distributie
13 Raţă mică, Anas crecca 4 204 1 2 12.02.2011 28.04.2014 Observatii Distributie
14 Raţă mare, Anas platyrhynchos 68 1056 1 5 12.02.2011 15.07.2014 Observatii Distributie
15 Gârliţă mare, Anser albifrons 5 709 1 1 12.02.2011 12.02.2011 Observatii Distributie
16 Gâscă de vară, Anser anser 11 393 1 3 12.02.2011 11.07.2014 Observatii Distributie
17 Fâsă de câmp, Anthus campestris 56 130 1 2 18.04.2013 24.05.2015 Observatii Distributie
18 Fâsă de luncă, Anthus pratensis 4 4 1 1 13.05.2012 13.05.2012 Observatii Distributie
19 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 11 26 1 1 17.04.2014 11.06.2014 Observatii Distributie
20 Drepnea neagră, Apus apus 2 2 1 1 18.05.2014 11.07.2014 Observatii Distributie
21 Egretă mare, Ardea alba 30 73 1 3 12.02.2011 14.07.2014 Observatii Distributie
22 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 103 186 1 4 19.10.2012 25.05.2015 Observatii Distributie
23 Stârc roşu, Ardea purpurea 47 72 1 2 27.04.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
24 Stârc galben, Ardeola ralloides 30 46 1 2 27.04.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
25 Ciuf de pădure, Asio otus 2 2 1 1 06.06.2014 06.06.2014 Observatii Distributie
26 Cucuvea, Athene noctua 9 10 1 3 04.05.2013 09.05.2015 Observatii Distributie
27 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 9 46 1 2 25.02.2011 14.07.2014 Observatii Distributie
28 Raţă moţată, Aythya fuligula 1 7 1 1 25.02.2011 25.02.2011 Observatii Distributie
29 Raţă roşie, Aythya nyroca 15 51 1 2 28.04.2014 14.07.2014 Observatii Distributie
30 Buhai de baltă, Botaurus stellaris 3 4 1 1 28.04.2014 25.05.2015 Observatii Distributie
31 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 5 21 1 2 12.02.2011 25.02.2011 Observatii Distributie
32 Pasărea ogorului, Burhinus oedicnemus 5 6 1 1 04.05.2013 25.05.2015 Observatii Distributie
33 Şorecar comun, Buteo buteo 98 118 1 8 10.02.2011 24.05.2015 Observatii Distributie
34 Şorecar încălţat, Buteo lagopus 1 1 1 1 12.02.2011 12.02.2011 Observatii Distributie
35 Şorecar mare, Buteo rufinus 5 7 1 2 12.05.2012 24.05.2015 Observatii Distributie
36 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 1 20 1 1 19.10.2012 19.10.2012 Observatii Distributie
37 Bătăuş, Calidris pugnax 1 5 1 1 19.10.2012 19.10.2012 Observatii Distributie
38 Caprimulg, Caprimulgus europaeus 14 16 1 1 07.05.2014 25.05.2014 Observatii Distributie
39 Sticlete, Carduelis carduelis 16 98 1 5 12.02.2011 13.07.2014 Observatii Distributie
40 Prundăraş gulerat mic, Charadrius dubius 9 13 1 1 20.05.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
41 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 67 383 1 2 27.04.2014 15.07.2014 Observatii Distributie
42 Barză albă, Ciconia ciconia 31 66 1 4 13.05.2012 13.07.2014 Observatii Distributie
43 Barză neagră, Ciconia nigra 1 1 1 1 15.06.2012 15.06.2012 Observatii Distributie
44 Erete de stuf, Circus aeruginosus 100 118 1 3 10.02.2011 10.05.2015 Observatii Distributie
45 Erete vânăt, Circus cyaneus 1 1 1 1 10.02.2011 10.02.2011 Observatii Distributie
46 Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga 15 17 1 1 10.02.2011 11.02.2011 Observatii Distributie
47 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 11 15 1 3 17.07.2012 21.05.2014 Observatii Distributie
48 Botgros, Coccothraustes coccothraustes 34 130 1 4 25.02.2011 18.06.2014 Observatii Distributie
49 Porumbel gulerat, Columba palumbus 6 17 1 1 18.04.2014 12.06.2014 Observatii Distributie
50 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 36 64 1 2 04.05.2013 25.05.2015 Observatii Distributie
sau...